ابتدا لازم است در مورد پولیپ بینی توضیح دهیم . پولیپ در واقع توده یا توده هایی از بافت خوش خیم غیر سرطانی...

بیشتر بخوانید