مراقبت های بعد از اندوسکوپی سینوس بسته به نوع جراحی سینوس، طول دوره نقاهت متفاوت است. برای برگشت به حالت...

بیشتر بخوانید