برداشتن گچ بعد از جراحی بینی بعد از جراحی بینی برای بهبودی از گچ یا اسپلینت در داخل بینی استفاده می شود....

بیشتر بخوانید