تامپون بینی

تامپون بینی

تامپون بینی تامپون بعد از عمل جراحی در بینی قرار میگیرد و مانع خونریزی بینی تا یک روز بعد از جراحی میشود ....

بیشتر بخوانید
Call Now Button