کاندیدای جراحی بینی گوشتی بینی گوشتی غضروف ضعیف اما پوست ضخیمی دارد،بینی گوشتی دارای نوک پهن و بزرگ است.برای...

بیشتر بخوانید