مراقبت های بعد از جراحی بینی
  • تا مدت سه هفته از فین کردن بپرهیزید و اگر نیاز بود بینی را با دستمال کاغذی به آرامی تمیز کنید .
  • ممکن است بینی شما مقداری پانسمان داشته باشد در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
  • به اسپلینت یا گچ بینی دست نزنید
  • غذاهای سفت و جویدنی نخورید این کار باعث می شود تا استخوان بینی شما تحرک داشته باشد و احساس درد در بخیه ها داشته باشید .

برای مطالعه ادامه این مقاله کلیک نمایید.

Call Now Button